E-volution Media

From the blog

Обучения „Застъпници за природата“ ще се проведат в Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол

Продължава провеждането на обучения по зелено застъпничество „Застъпници за природата“ в страната. От 19- ти до 22-ри август експертите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще посетят градовете Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, където ще се срещнат с активни граждани, които искат да разберат какво могат да предприемат за опазването на природата в техния регион.

Обученията ще се проведат, както следва:

* 19.08.2021 16:00 часа – Бургас – Регионална библиотека „Пейо Яворов“;
* 20.08.2021 16:00 часа – Ямбол – Хотел „Кабиле“
* 21.08.2021 13:00 часа – Сливен – Хотелски комплекс “Национал Палас“
* 22.08.2021 13:00 часа – Стара Загора – Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Обученията „Застъпници за природата“ са насочени към всички, които желаят да научат как работи българското
законодателство в областта на опазването на околната среда. Целта е участниците да се запознаят със
законовите инструменти и чрез примери за успешни кампании да се научат да ги прилагат в защита на морски
плажове, реките, горите, въздуха и почвите в региона.

Лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко
Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

ще обяснят какво представлява Оценка за въздействие върху
околната среда (ОВОС) и как гражданите могат да изискват информация по Закона за достъп до обществена
информация. Специално внимание ще се обърне на Закона за устройство на територията и инструментите за
гражданско участие като подписка и референдум.

Във втората част на обучението ще има дискусия с експертите, в която ще се обсъдят местни екологични
проблеми и възможните подходи за решаването им.
Обученията се организират и с подкрепата на представители на местни граждански групи или активни граждани
по места, които ще подпомогнат адресирането и разрешаването и на проблеми, характерни за съответните
области.

В Бургас фокусът ще бъде основно върху опазването на последните диви плажове и дюните по Българското
Черноморие от застрояване, както и как да се съхранят зелените площи в градовете.
В Ямбол ще бъде засегнат проблемът с депонирането на отпадъци и замърсяването на река Тунджа.

В Сливен ще се дискутира темата за сечите в горите и добива на инертни материали от реките. Внимание ще се
обърне на възможността гражданите да участват в процедурите по оценка на въздействие върху околната
среда (ОВОС), каквото в момента тече във връзка с инвестиционно намерение за разширяване на инсталацията
за горене на отпадъци в ТЕЦ-а.

А в Стара Загора основен акцент ще бъде продължаващата кампания за запазването на парк “Бедечка”, като
експертите ще споделят с местните и своя опит при организирането на успешни граждански кампании.
Обученията „Застъпници за природата“ се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за
дива природа БАЛКАНИ и са част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на
природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП; Повече за проекта!
###
За повече информация:
Симеон Арангелов – +359878 344 370
Email: icfnature@gmail.com

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+