E-volution Media

СРЕЩА С МЕТНИТЕ В СТАРО СЕЛО

Винаги е вдъхновяващо, когато човек има възможност да се срещне нови култури и нови и невероятни хора, с които може дори да е в една и съща компания и да наблюдава живота им. Лидия и Лайма, доброволците от Македония и Латвия на 30 юли бяха заедно със селяни от Старо село в Читалище Звезда и с помощта на други доброволци подготвиха българска филмова вечер.

В този видеоклип ще представим малък блясък от живота на селото. Насладете се!

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+