E-volution Media

Срещи с местните

СРЕЩА С МЕТНИТЕ В МИНДЯ

View Video

СРЕЩА С МЕТНИТЕ В СТАРО СЕЛО

View Video

Интервю с Захари Захариев и Моника Борисова от Камен

View Video

Среща с метните в Младово

View Video

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+