E-volution Media

From the blog

The skills of the future

The entrepreneurship with PRO Youth organization at Humanitarian school, Why we have to achieve life skills experience – these are the small part of the topics that about our project volunteer Plamena Yamakova and non-governmental organization entrepreneur  Valentin Valev are talking.

Enjoy the interview

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+