E-volution Media

From the blog

Skills Reveal е международен проект за обмен на младежи, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът свърза 48 млади участници от 6 европейски държави: България, Румъния, Гърция, Естония, Италия и Словакия. Между 19-25 юли 2021 г. в Златни пясъци, България младежите се събраха за 7 дни, изпълнени с различни дейности. Проектът е разработен от 6 организации от горепосочените страни, а домакин на събитието беше българската неправителствена организация Social Hub. (https://www.facebook.com/SocialHubBulgaria)

Целта на проекта Skills Reveal („Разкриване на умения“)

беше да предостави на младите хора предприемаческо образование, като им предложи нов учебен опит и им помогне да развият набор от житейски и бизнес умения, които са важни за тяхното кариерно и личностно израстване, като по този начин създава по добро съответствие между способностите на младите хора и изискванията на съвременната социална и икономическа среда.

Целите, които решихме и постигнахме, бяха:

1. Да се развият предприемаческите умения на 48-те участници, чрез дейности за обмен на младежи и иницииране на планове за 5 осъществими идеи за стартиране.

2. Да се ​​предоставят на младите хора практически предприемачески инструменти, събрани отново в брошура с ръководство, която да бъде допълнително разпространена в общностите.

3. Да мотивира младите хора и да насърчава младежкото предприемачество, създавайки и популяризирайки мотивационни видеоклипове.

Чрез обучението на участниците и умножаването на резултатите от проекта можем да допринесем за това младите хора да подобрят уменията си, да открият своите таланти и творчески потенциал, да намерят мотивация да превърнат идеите си в бизнес.
В резултат на това могат да се създадат повече възможности за заетост в общността и да се стимулират иновациите, водещи до икономически растеж.
Дейностите по проекта се основават на неформални образователни методи като: изграждане на екипи, интерактивни презентации, ментални карти, стратегически и образователни игри, техники за мозъчна атака и писане на мозък, методи за самоанализ и самооценка, модерирани дискусии и дебати, публично говорене, графично фасилитиране, театър и ролеви игри, работа в екип, учене чрез опит и пример, междукултурно обучение.

Можете да следите нашата дейност на: https://www.facebook.com/Skills-Reveal-109792431277533

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм+. Това съобщение отразява само гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в това съобщение.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+