E-volution Media

From the blog

„Roam like at Home“ влиза в сила от 15 юни 2017

За едно десетилетие, Европейската комисия работи за намаляване на допълнителните такси, които телекомуникационните оператори, налагат на своите клиенти всеки път, когато пресекат границата със своите мобилни телефони било то на почивка или по време на бизнес пътувания. От 2007 г. насам цените на роуминга са намалели с повече от 90%. През 2015 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие да се сложи край на роуминг таксите за хората, които пътуват периодично в ЕС. „Roam like at home “ – вариантът, в който  клиентите плащат същите цени, както в своята държава, независимо къде пътуват в ЕС – ще се превърне в реалност за всички европейски туристи на 15 юни 2017 г.

Еволюция на роуминг тарифите

Резултатите на роуминг тарифите говорят сами:

От 2007 г. насам ЕС е постигнал намаляване на цените на дребно в за всички разговори с 92%
От 2009 г. ЕС постигна намаляване на цените на SMSте до 92%
Роумингът по данни сега е с до 96% по-евтин в сравнение с 2012 г., когато за пръв път са влезли в сила намалените цени на дребно
Между 2008 г. и 2015 г., обемът на роуминг данните е умножен с повече от 100

Януари 2017: законодателите се споразумяха за нови правила за роуминг на едро,

Европейският парламент и Съветът намериха политическо съгласие по това новите правила да бъдат прилагани от операторите на пазара на едро на роуминг, въз основа на предложението, направено от Комисията през юни 2016 г. Това е цената, която операторите трябва да плащат един на друг за използването на техните мрежи в чужбина в рамките на ЕС. Новите правила за роуминг на едро ще бъдат официално приети от Европейския парламент и Съвета в идните седмици. Това е последната стъпка, за да бъде завършено „Roam like at home“ и да може да влезе в сила от 15 юни 2017 г..

 

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+