E-volution Media

From the blog

Доброволците по проект „Приказка в гората” посетиха Стара Загора

Проект „Приказка в гората” стартира на 19.03.2021 с доброволци от Гърция, Грузия, Турция, Италия, Испания и България. Проектът се осъществява по програма „Европейски корпус за солидарност”, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси с приемаща организация Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България.

След 10 дневни дейности в местността Върховръх първата дестинация, която успяха да посетят доброволците беше гр. Стара Загора и гр. Казанлък. След това последваха посещения на гр. Велико Търново и младежкото радио „Е-волюшън”, както и на организациите-членове на асоциацията в старата столица на България.

Организаторите показаха на чужденците Самарското знаме и центъра на град Стара Загора, храм паметника в гр. Шипка, както и язовир Копринка, където доброволците освен разходка успяха и да почистят замърсен терен с отпадъци. Във Велико Търново доброволците посетиха организации „Свят на бъдещето” и „Блян, романтика, цвят и космос”, които са част от асоциацията, както и забележителностите на града.

Доброволците имаха възможност да разгледат и други градове на България, да посетят био плантации с ябълки, част от инициативата „Осинови дърво.

Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България /АРМДОБ/ е създадена през март 2018 г. и в момента обединява в себе си 17 неправителствени български организации, активни в сферата на младежта, доброволчеството и неформалното образование.

Основните принципи на АРМДОБ съвпадат с тези, заложени в основата на програмата „Европейския корпус за солидарност“, както и с основните ценности, върху които е изградена философията на младежките политики на Европейския съюз, а именно: доброволчество, свобода, равенство, толерантност, солидарност. За времето от създаването си АРМДОБ представлява интересите на организациите, работещи с младежи и доброволци с цел постигане на по-високо качество, ефективност и позитивен социален ефект на тяхната работа, извеждайки на преден план значението и важността на младежките работници и доброволчески организации, тяхното развитие и участие в обществено- политическите процеси, за да осигурява ефективен структурен диалог и подобри работната среда на организациите чрез сътрудничество със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката и доброволческа политика.

Основна цел на асоциацията е да подобрява средата, в която работят НПО-тата в България, за подобряване комуникацията с гореспоменатите заинтересовани страни и институции, основани на принципи като коректност, професионализъм, равнопоставеност на организациите в международен аспект, спазване на закона и правата на организациите и работещите в тях професионалисти.

От времето, в което е основана организацията има един проект с младежка неформалната група от пет души от цяла България, който приключи и в който също има младежи от гр. Казанлък. Той е по програма ЕКС или по-точно проект за Солидарност с номер 2019-2- BG01-ESC31-062848 .

Сега надграждаме започнатото и ангажираме все повече хора в съвместни дейности, като организация „шапка“ даваща добър пример и тон за работа. Идейната основа за проекта е от вече бивша ЕКС доброволка от Чехия на казанлъшката организация „МЦР-Взаимопомощ”, която е част от ръководния екип и ментор на доброволците.

В екипа влизат представители на организации, членуващи в АРМДОБ, а именно: Младежки център за развитие „Взаимопомощ“, град Казанлък, Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“, град Сливен, Сдружение „Свят на бъдещето“, град Велико Търново, Фондация „Астика“, град Бургас, СНЦ „Деца със специални потребности“, град Мадан, Асоциация за стратегическо управление „Делфи“, град Бургас, НЧ „Вещина“, град София, Фондация „Формат СФФ“ гр. София, Фондация „Център за европейски инициативи“, град Стара Загора, Национален институт за културни изследвания и политики, град София, СНЦ „Юнайтед Авангард Артист”, град Казанлък, СНЦ „Национално движение Работилница Седянка”, град Велико Търново, Фондация „ЖАР театър-изкуство-култура“, град София, Асоциация на ресурсните учители гр. София, Фондация „Морско конче“ гр. Плевен, „ОбзорАрт“ гр. Плевен, Сдружение „Василица” гр. Варна.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+