E-volution Media

From the blog

За вдъхновяващия, пълноценен и щастлив живот близо до природата

          Преди 6 години Силвия Терзиева и семейството ѝ се местят в село Ветринци, общ. Велико Търново. Пленени са от красотата на района, от чистия въздух и богатото биоразнообразние. Но като трън в очите им, както и на други единомислещи хора, са множеството замърсени дерета, които се срещат на много места около селото. Това стимулира Силвия да разработи проект, който цели повишаването на екологичното съзнание на местните хора. Една от дейностите по проекта е да запише интервюта с гости, които да разискват темите за връзката на човека с природата и важността на баланса в екосистемите. Първото интервю бе записано с Огнян Гъдуларов, специалист в сферата на неформалното образование, заминаващ се с обучения по екология и устойчиво развитие.

         Това е второто интервю, записано към този проект. Гост е Мария Димитрова.

          Тя е един от основателите на фондация “Заедно”, чиято мисия е да подкрепя хармоничното израстване на личността и устойчивото развитие на общностите. Фондацията подкрепя създаването на солидарни екоцентрични градинки в детски градини и училища. От тази година – и в читалища, като първата такава се изгради от общността в село Ветринци.

          В интервюто Мария Димитрова бе оставена на вдъхновението си да излее в чиста форма посланията си. Тя разказва за връзката ѝ с природата, култивирана от детските години, които са я мотивирали да последва мечтите си и да води начин на живот, който тя описва като изключително пълноценен и щастлив.

         Мария показва колко е важно връзките между всички екосистеми да са балансирани,

за да имаме разцъфтяваща и богата природа. Понякога ние, хората, се намесваме прекалено агресивно в работата на природата. Разрушаваме връзките в екосистемите с препарати, изкуствени торове, неразградими отпадъци, замърсяване на въздуха, изсичане на дърветата и пр. По този начин ние допълнително дисбалансираме екосистемите и така се създават още повече проблеми. Мария разказва и как чрез цялостен, екосистемен подход се решават големи проблеми.

          Интервюто с Мария е част от проект за повишаване на екологичното съзнание, реализиран с подкрепата на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. и Stiftung Mercator като част от програмата „Европа като общност на граждани“.

office@sofiaplatform.org

www.sofiaplatform.org

   

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+