E-volution Media

From the blog

Манипулацията в медиите – тема на пореден обмен в Миндя, който събра 30 участници от 4 държави

30 млади души от Украйна, Грузия, Гърция и България се събраха за седем дни, от 8 до 15 септември, във великотърновското село Миндя, за да работят и дискутират по проблеми, свързани с медийната манипулация, фалшивите новини и пропагандата. Това беше основната тема на младежкия обмен „Медийната манипулация – младежко възприятие или реалност“ (Media Manipulation – Youth Perception or reality), съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия и реализиран от Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“ от град Сливен.

Това е първият проект от подобно естество на Сдружението, като негови основни цели бяха  да се подкрепят уменията за анализ на медиите на младите хора; да се разбере какво е влиянието на традиционните и социалните медии върху тях; да се насърчи критичното им мислене и способността за оценка; да се популяризират европейските ценности, както и да се насърчи междукултурния диалог между младите хора.

Работните методи за постигане на заложените обучителни резултати на младежкия обмен, разбира се, бяха базирани на неформалното образование. Част от тях включваха дейности на открито, семинари, дискусии, ролеви игри и прочие. По време на обмена се проведе обучителна визита в град Велико Търново, където младежите се срещнаха с представители на местното радио и общинската власт, по време на които имаха възможност да зададат въпроси и споделят опит по темата от своите страни. Във втората половина на деня посетиха някои от забележителностите на старопрестолния град.

Освен работата по темата на обмена, младите хора представиха своите култури, страни, храни и музика в рамките на тези седем дни. Всичко бе съпътсвано с огромно забавление и изключително добра социализация между участниците. В междукултурните вечери взеха участие и хора от местното население, благодарение на съдействието на местното Читалище „Развитие – 1893“, които представиха българска народна музика и танци, в които младежите с радост се включиха.

Забавни видеа от работния процес и моменти от обмена може да видите по-долу:

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+