E-volution Media

From the blog

Kонкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството – умения за успех“

Европас-България, Еврогайдънс-България и Евродеск – България организират конкурс за доброволческа инициатива „Доброволчеството – умения за успех“.

Конкурсът е насочен към неправителствени организации

(сдружения/фондации/читалища), работещи пряко с млади хора, и акцентира върху две основни теми:
1.    Доброволчеството като инструмент за усвояване на нови умения и компетенции за участниците в доброволчески дейности.
2.    Доброволчеството като метод за подпомагане на местната общност.

Целта на конкурса е да отличи и популяризира успешни доброволчески инициативи, които са дали възможност на участниците в тях да получат специфични знания и да развият умения, нужни в бъдещата лична и професионална реализация, като същевременно са подпомогнали местната общност.

Условия на конкурса и как да участвате може да намерите тук.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+