E-volution Media

From the blog

„Да хакнем климата“ или как да се грижим по-добре за горите и средата около нас

„Да хакнем климата“ е пореден младежки обмен, който се проведе в село Миндя, община Велико Търново, осъществен от Сдружение БРЦК и финансиран от програма ЕРАЗЪМ +. Проектът реално приключва в края на месец ноември, но дейностите на място се състояха в периода 30 септември – 7 октомври и включваха 24 участника от четири държави: България, Румъния, Португалия и екзотичната Кюрасао. В рамките на седем дни участниците работиха по теми като опазването на горите от пожари, правенето на изкуство от отпадъци, как да живеем по-устойчиво, осъзнаваме ли добре същността на рециклирането. Разбира се, по време на обмена се споделиха много неща за културите на различните държави, сподели се опит по темата на проекта,

Целта на младежкия обмен бе да проучи и повиши осведомеността за екологичното изкуство сред младите хора и превенцията на горските пожари. За постигането на това, заложените цели на проекта бяха:
1. Изследване на концепцията за екологично изкуство;
2. Споделяне помежду си знания и информация за екологичните предизвикателства в нашите страни и намираме тяхното решение;
3. Популяризирайте 4R: Намаляване, повторно използване, рециклиране и възстановяване;
4. Насърчаване на интелигентно екологично поведение за избягване на горски пожари;
5. Създаване на екологично изкуство;
6. Повишаване на информираността за програма Еразъм+ сред младите хора.

Проектът помага за създаването на холистично и ангажирано общество за намаляване на въздействието върху околната среда и смекчаване на изменението на климата. Подобрените условия на околната среда са незабавен ефект за благосъстоянието на младите хора. Екологичното изкуство, което бе заложено като тема е не само начин за опазване на околната среда, но и съставлява елемент от зелена и кръгова икономика. То създава заетост за младите хора в областта на зеленото предприемачество и зелените умения. Всички дейности по проекта се базираха изцяло на методите на неформалното образование.

По време на обмена младите хора се социализираха с част от жителите на село Миндя, а един ден преди приключването му се проведе междукултурна вечер в една от къщите на селото. Дейностите се реализираха в Народно читалище „Развитие 1893“.

Този проект е финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия!

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+