E-volution Media

Срещи с местните – Велико Търново / Велико Търново, България

Тези фотографии са направени от Лука Хлаидзе от Грузия – член на екипа на E-volution Media. Той е част от проекта „Младежки предавател – Срещи с местните“, съфинансиран от програма Европейски корпус за солидарност към Европейската комисия.

These photos are made by the volunteer Luka Chlaidze – a member of E-volution Media team. He is part of the project Youth Transmitter – Meet the Locals, that co-funded by the European Solidarity Corps program of the European Union.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+