E-volution Media

From the blog

E-voluion Media – Новите предизвикателства пред младите в света на медиите

В края на месец юли приключи поредният проект на Сдружение „Блян за романтика, цветя и ксомос“ във Велико Търново. В него взеха участие шест младежи от България, Тунис, Франция и Латвия, които в рамките на година и половина се опитваха да опознаят живота във Велико Търново, като се срещнат с максимален брой млади хора и участват в различни инициативи и събития.  Макар пандемичната обстановка да даде нов фокус на живота пред последната година, все пак желанието на младите да се развиват и учат не спря за момент. Проектът E-volution Media бе съфинансиран от програма Европейски корпус за солидарност към Европейската комисия и в реализирането си достигна над сто души от местната общност.

За E-volution Media Росен Русев – Координатор на проекта сподели:

„Този проект следваше естественото развитие на дейностите, осъществявани от нашата организация през последните седем години в две основни направления: Първо да развиве и надгради работата ни в посока на развитието на компетенциите на младите хора в областите гражданско самосъзнание, демокрация, медийна грамотност, дигитални умения и прочие чрез работата им уеб медия – Радио Е-волюция /която с осъществяването на този проект прерасна в E-volution Meida/ и второ да продължим възхода си в развитието на нашите дейности във втори областен град в страната – Велико Търново, чрез срещи с местните и запознаването им с нашата работа, проследяване и отразяване на културния живот в града, създаване на медийни партньорства с бъдещи заинтересовани

страни.“

Част от целите на дейностите през изтеклите 17 месеца бяха:

* Засилване на гражданската култура на младите хора, вследствие от опита и работата в уеб медия – радио и видео предавания и репортажи; Разпространяване на европейските ценности; Представяне на медиите, като инструмент на гражданското общество;

* Предоставяне на поле за изява, споделяне на мнение и гледна точка по актуални обществени теми и проблеми на младежи от целевата група на организацията;
* Утвърждаване и развитие на работещата до този момент методология в медийното ограмотяване на младите хора, както и споделяне на постигнатото и добрите практики до момента;
* Да популяризира Европейския корпус за солидарност и доброволчеството, чрез включване на участници от България, а също и да разпространява методиката на неформалното образование

Работата на организацията в областта на онлайн медиите, насочени към младите хора продъжлава и към момента с нови проекти и инциативи, задействани от организацията. „В близко бъдеще очакваме да се засили работата ни по развитието и изграждането на младежки еко център в село Миндя, общ. Велико Търново, където Сдружението ще развива проекти с насоченост устойчиво развитие, пермакултурата и екологията“, сподели още Русев.

Ето и някои от материалите подготвени по време на реализацията на проекта E-volution Media

Европейската комисия не носи отговорност за публикуваните материали и написаното в тази статия по никакъв начин не изразява нейната позиция.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+