E-volution Media

From the blog

„Дай пет за екологичен живот“ или как да живеем с минимален отпечатък и да пазим горите от пожари

High Five for Eco Life е заглавието на пореден младежки обмен по програма Еразъм +, който се проведе в периода 19 – 26 ноември във великотърновското село Миндя и събра общо 19 на брой бяха от държавите България, Румъния и Португалия. Проектът имаше за цел да проучи и повиши осведомеността за екологичното изкуство сред младите хора и да укрепи общоевропейската мрежа в областта на екологията и превенцията на горските пожари.

Проектът в рамките на седмица се опита да постигне следните цели, които са приоритет на организацията домакин през последните години:

  1. Изследване на концепцията за екологично изкуство и творечските възможсти, които то дава пред младите хора;
  2. Споделяне на знания и информация помежду си за екологичните предизвикателства в нашите страни и намиране на тяхното решение;
  3. Популяризиране на 4R: Намаляване, повторно използване, рециклиране и възстановяване;
  4. Насърчаване на интелигентно екологично поведение за избягване на горски пожари;
  5. Създаване на екологично изкуство;
  6. Повишаване на информираността за програма Еразъм+ сред младите хора.

Всички тези цели се стремихме да постигнем чрез средствата на неформално обучение и кампании за повишаване на осведомеността и въздействието, водещи до променено и по-устойчиво поведение в нашите мултикултурни общности, споделиха още организаторите на обучението.

По време на обмена се изработиха две брошури от участтниците, които бяха напечатани и разпространени в селото, в къщата за гости, местния клуб, а и останаха като архив за бъдещи проекти на организацията домакин, които предстои да се реализират в региона. Те бяха и споделени като ПДФ файлове онлайн във фейсбук страниците на организациите, както и в новия не отдавна създаден от доброволци сайт за екологични теми и устойчив начин на живот mindya-community.org, който ще се развива и поддържа от младежи, доброволци и участници в различни проекти в село Миндя и еко център Миндя Комюнити.

Организаторите споделиха и една от акциите с бъдещ отпечатък, направена по време на обмена, а именно залесяване, организирано в допълнение към основните дейности. Всеки участник засади поне едно дръвче от видовете липа – 2 бр, кипарис – 5 бр, червен дъб – 1 бр, туя – 7 бр, бреза – 7 бр. Мястото, където се организира залесяването в бъдеще ще се използва от организацията домакин за организиране на събития и културни дейности (ще се изгради сцена), за провеждане на екологични и доброволчески проекти, младежки дейности, локални мероприятия.

БРОШУРИ:

Живот с минимален отпечатък

Превенция срещу горски пожари

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+