E-volution Media

From the blog

Да започнем от днес – призовават експертите от Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България

Актуално,   нали! Младите хора бяха основната цел на много стратегически документи на ЕС, насочени към младежта на общо европейско и национално ниво. Въвличането на младите хора при формирането на младежките политики у нас, обаче, все още не е процес – в него участват млади хора, които и без друго са активни и обществено ангажирани, но не успяваше да обхване младежите от по-малките населени места и, следователно, не отразява адекватно техните потребности. Какво ще стане сега при тази коренна промяна. Ще се променят ли нагласите, не само на младите, на администрацията, на правителствата, предстои да видим. Днес, доброволците на голяма част от организациите в АРМДОБ са на първа линия за да помагат в борбата с Ковид -19. Ние започнахме …

Преди близо година АРМДОБ – Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България

написа и финансира чрез новата програма „Европейски корпус за солидарност“ идеята за нови бъдещи дейности за солидарност в полза на местната общност и младите хора. Проектът има за обща цел насърчаване на младежкото участие в обществените процеси.

В планираните дейности за „Активизъм” чрез които се цели широка обществена видимост организирахме три срещи, като последната от тях беше в гр. Сливен. В нея участваха представители на неправителствени организации от Казанлък, Стара Загора, Трявна, Бургас, София, Мадан, Велико Търново и домакините от Младежки дом Сливен и МОС-Сливен. На нея доброволците Рубен от Португалия и Ивона от Чехия представиха какво е да си доброволец и част от „Европейски корпус за солидарност“, а методът „връстници обучават връстници” се хареса от страна на местните младежи. Разискваха се теми като: развиване на социална чувствителност; умение за съжителстване и коопериране с други хора; сътрудничество, толерантност, споделяне на отговорност; информираност за различно мислене и специални образователни потребности, чувство за съпричастност с общността и осмисляне на европейските ценности. Обмениха се и добри практики, а към кмета на гр. Сливен бе отправено предложение Младежки дом Сливен да стане част от семейството на АРМДОБ.

Какво предстои никой не знае, но наистина е време да можем да се поучим и започнем от днес…нещо по-добро!

 

От Екип на проект „Овластяване на младите – да започнем от днес”: Красимир Цанев, Красимира Каменова, Маргарита Симеонова, Иво Найденов.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+