E-volution Media

Работни методи

Енерджайзери

Целуни заека: Групата образува кръг и първият човек започва, като се преструва, че държи заек. Притежателят трябва да целуне заека и да каже къде той / тя го е целунал. След това той / тя предава заека на следващия играч, който трябва да направи същото, но да целуне животното на различно[…]

Read More »

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+