E-volution Media

Работни методи

Интерактивни Работни методи: Помисли два пъти/No Hate Speech movement

Тема: No Hate Speech Материали: Представяне на видео, картони, хартия за флипчарт, цветни маркери, лаптоп 1. ВЪВЕДЕНИЕ Тъй като No Hate Speech е водещ инструмент в борбата срещу насилието, бе установено, че той не присъства в много страни и не е добре известен на всички. Въз основа на резултатите от[…]

Read More »

Междукултурното учене: Какво е междукултурно и какво учене?

Според Уикипедия Междукултурното учене  е област на изследване, проучване и прилагане на знания за различните култури, техните различия и прилики. От една страна, то включва теоретичен и академичен подход, а от друга практически приложения като научаване на преговори с хора от различни култури, живот с хора от различни култури, живеене в[…]

Read More »

Отново малко за неформалното обучение – основата на младежката работа

Младежката работа често има силна образователна цел или измерение. Обикновено образованието или ученето, което се провежда в младежката работа, е „неформално“ – не „формално“ и не „информално“. Младежката работа и неформалното обучение имат много общи черти. Въпреки това, те не са едно и също. Формалното учене Образование или обучение, което обикновено[…]

Read More »

Форум театър или изкуството да сме активни граждани

Форум театърът е атрактивен метод за насърчаване на публичните дебати по проблеми, които целевата група сама е определила като важни. Подходът „социален театър“ или „форум театър“ възниква в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и нарушаването на човешките права. Наречен е „театър на освобождението“, защото е стимулирал революционните движения,[…]

Read More »

Dignity – инструмент за закрила на деца и млади хора

Dignity е публикация за подкрепа на младежки работници в осигуряване на закрила на деца и млади хора в междукултурните елементи в работата с младите хора. Тя се занимава с въпроса за защита на децата и младите хора срещу различните форми на злоупотреба. Като такъв е тясно свързана с образованието за[…]

Read More »

Да бъдеш ментор: Работна книжка за ЕДС ментори

„Да бъдеш ментор“ има за цел да служи като практическо ръководство за ЕДС ментори. Целта на инструмента е да повиши информираността за двупосочния процес на обучение между доброволците и техния ментор. Книжката ще развие знанията и уменията на ментора, представяйки му менторството като дългосрочен процес с определени роли и задачи.[…]

Read More »

Медийни игри / Младежка работа

Как да използваме принципи на медийната манипулация медия за постигане на наши цели Описание на инструмента: Групата се разделя на две подгрупи – интервюиращи и интервюирани. Един тренер остава с групата на интервюираните и им задава произволни роли и професии /студенти, мигранти, банкери, социлни работници…/. Втори тренер остава с интервюиращите[…]

Read More »

Игри на открито

Война с целувки: За предпочитане е да се проведе върху мека повърхност: трева. Всички са застанали в кръг (сядането на земята е от съществено значение, защото това прави играта по-трудна и забавна) разделени на момчета и момичета. На момичетата се прошепва номер в ухото, а на момчетата буква. Един от участниците е[…]

Read More »

Игри за разчупване на леда

Профил на участника: Всеки участник взема произволен лист хартия с образа на един от участниците в играта с десет въпроса на него. Той трябва да идентифицира участника на неговия/нейния лист и да го/я помоли да отговори на въпросите в рамките на десет минути. Кръгът се завърта когато и анкетирания участник намери своя образ и му зададе също[…]

Read More »

Игри за запознаване

Завесата пада: Участниците са разделени в две групи. Двама фасилитатори държат завеса / чаршаф, който разделя двете групи. Всяка група решава кой трябва да застане пред завесата от тяхна страна. Когато един човек от всяка група заеме позиция от всяка от страните (те не трябва да бъдат в състояние да се[…]

Read More »

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+