E-volution Media

Новини/проекти

Стартира програмата за социално предприемачество за нестопански организации – 2015 / 2016

Българският център за нестопанско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България“, започват набиране на кандидатури за участие в програмата за социално предприемачество за 2015/2016 г. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на бизнес план за стартиране на дейността[…]

Read More »

Покана за участници в обучение „Младежките организации: между местното и глобалното“

Фондация С.Е.Г.А. има удоволствието да отправи покана за обучение „Младежките организации: между местното и глобалното“, предназначено за представители на младежки организаци от всички части на България. Обучителният семинар ще се проведе на 20 и 21 юни 2015 година в София, хотел „Хемус“. Участниците в обучението ще имат възможност да се[…]

Read More »

Фондация Анна Линд подкрепя дейности за насърчаване на междукултурния диалог

Евро-средиземноморската фондация „Анна Линд“ предлага грантове на организации на гражданското общество, за да подкрепи инициативи за междукултурен диалог. Фондацията ще награди проекти, фокусирани върху дейности на гражданското общество в контекста на предизвикателствата на социалното сближаване и нарастващата ксенофобия, оказващи влияние върху местните общности в Евро-средиземноморския регион Допустими кандидати Кандидатите трябва да са[…]

Read More »

Обучителен курс: Коучингът – инвестиция в бъдещето!

Обучителен курс в областта на Коучингът като ключов елемент в изграждането на Кариерен център във вашата НПО ще се проведе между 11-19 август в Полша. Идеята на този проект е да се възприеме коучингът като инструмент за развитие на членовете в дадена организация, както и начин за развитие на самата НПО. По време  на курса ще представим[…]

Read More »

Търсят се спешно двама доброволци за Македония

Търсят се спешно двама души от България за одобрен проект в Македония. Възрастта на кандитдатите трябва да е между 18 и 30 години, съглосно изискванията на програма „ЕРАЗЪМ +“. Кандидатите трябва да имат добро ниво на владеене на английски език и основни компютърни умения. Името на проекта е  „Entrepreneurship: toward[…]

Read More »

Отворена е покана за иновативни социални проекти в Родопите

От днес е отворена поканата за младежи, които искат да станат гости в село в Родопите, където да работят по иновативни социални проекти. Социално-предприемаческата платформа на Фабрика за идеи – „Резиденция Баба“ е инициативата, която среща ресурсите на младите хора с тези на традиционната култура и възрастните хора от Родопите,[…]

Read More »

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+