E-volution Media

Млади хора

„Еко разнообразие и околна среда“: обучение, но не по схемата

Двудневна среща с млади хора и организации от района на Стара Загора, Казанлък и Сливен се проведе в парк Аязмото, Стара Загора, през почивните дни на 16 и 17 май. В срещите сред природата, организирани от Сдружение „Различният поглед“, младежите обмениха опит, идеи и възгледи за това как да разбираме[…]

Read More »

Отворена е покана за иновативни социални проекти в Родопите

От днес е отворена поканата за младежи, които искат да станат гости в село в Родопите, където да работят по иновативни социални проекти. Социално-предприемаческата платформа на Фабрика за идеи – „Резиденция Баба“ е инициативата, която среща ресурсите на младите хора с тези на традиционната култура и възрастните хора от Родопите,[…]

Read More »

Младите хора и миграцията към големите градове

При започването на доброволческата си работа в Сливен, България реших да направя проучване и да интервюирам някои хора, за да ги попитам какво мислят за младите хора, които мигрират към по-големите градове и други държави. Говорих с хора от 17 до 70 години. Всички те ми отговориха почти едно и[…]

Read More »

Бизнес средата в Сливен

Младите хора в Сливен се оплакват от намирането на добре платена и с възможности за развитие работа. Поради това някои от тях решават да започнат свой собствен бизнес. Направих кратко изследване, за да разбера мнението на хората за бизнес средата тук и кои са основните проблеми, пред които новите бизнесмени трябва[…]

Read More »

Сливен – град без боклук

Обучение на тема „Град без боклук“ се проведе на 14 март в Сливен. В съботния ден повече от тридесет души от всички възрасти се събраха, за да научат повече за това какво се случва с боклуците ни след като ги изхвърлим и какви са възможностите за рециклиране. Обучението бе организирано[…]

Read More »

ФРГИ обяви конкурс по програма Младежка банка

В конкурса могат да кандидатстват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и НПО, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обяви конкурс по програма Младежка банка. В конкурса могат да кандидатстват[…]

Read More »

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ за 2015г.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално-икономическите промени — основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на стратегията „Европа 2020“ за[…]

Read More »

Младите и работата

След като завършат училище много млади хора не знаят каква е следващата стъпка, която трябва да предприемат. Поради тази причина често те се хващат за някоя обикновена и често не добре платена работа. Много от младежите започват да работят в малки магазини, ресторанти, фабрики и др. Очевидно е, че по-голямата[…]

Read More »

КУЛТ-УРА

Бизнес Идея – КУЛТ-УРА – Креативно Училище за Любители на Традицията Кратко описание на идеята: * Да се отвори мулти-функционален младежки център * Организиране на курсове, семинари, обучение * Използване и отглеждане на продукти с локално производство – зеленчуци и тн * Безплатно участие на младите хора от района Защо[…]

Read More »

Повече приключения в Котел

Бизнес Идея – Повече приключения в Котел Кратко представяне на идеята: * Създаване на Забавен/Приключенски парк; Спелео обиколки в някои от пещерите в района, които не са адаптирани към масов туризъм * Създаване на Маршрути за МТБ, походи, планинско колоездене Защо идеята е подходяща? Предлаганите продукти ще представляват интерес за[…]

Read More »

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+