E-volution Media

Хавиер Гонзалес – бивш член

Неутолим пътешественик, страстен любител на културата и изследовател на междуличностните човешки отношения. Винаги под ръка с разнообразна музика. Моята страст – универсалния език на емоциите.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+