E-volution Media

Борислава Бориславова

Малцина са тези, които правят това, което искат. За щастие считам себе си за един от тези хора. Работата в младежки и доброволчески проекти ме вдъхновява и изпълва с удовлетвореност към мен самата. Желанието ми в бъдеще е да се развивам в личен и професионален план и да увлечем повече млади хора в нашата работа.

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+