E-volution Media

From the blog

ФРГИ обяви конкурс по програма Младежка банка

В конкурса могат да кандидатстват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и НПО, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обяви конкурс по програма Младежка банка.

В конкурса могат да кандидатстват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка.

Документи за участие могат да подават и съществуващи младежки банки. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от тяхно име.

Документите за кандидатстване изпращайте на електронна поща wcif@wcif-bg.org

Краен срок за кандидатстване за следващия 12-месечен период: 18:00 на 10 март 2015 г.

Няма да се разглеждат проектни предложения, изпратени по друг начин, на друг електронен адрес или извън крайния срок на конкурса.

Всички необходими документи за кандидатстване и указанията на конкурса ще намерите тук.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+