E-volution Media

From the blog

Форум със заинтересовани страни към европейския солидарен корпус ще се състои на 12 април в Брюксел

Форум за разясняване на детайлите относно новата инициатива на Европейската комисия – Европейски солидарен корпус ще се състои на 12 април в Брюксел. Поканата за участници и медии е все още отворена, като крайната дата за приемане на регистрации е 9 април. Ако искате да се регистрирате следва да попълните следния формуляр: https://destree.eventsair.com/eu-civil-corps/reg0/Site/Register

Програмата на самия форум може да се намери тук: https://secure.destree.be/ei/docs/EU_Civil_corps/Draftprogramme1703.pdf

Европейския солидарен корпус

е новата инициатива на Европейския съюз, която създава възможности за младите хора да работят като доброволци по проекти в собствената си страна или чужбина, чиито ползи да са отделни общности от хора в Европа.

Младите хора, които участват в Европейския солидарен корпус приемат да следват неговите мисия и принципи.

За участие в ЕСК може човек може да се регистрира на 17 години, но може да започне работата си по даден проект едва, когато има навършена 18 годишна възраст. 30 години горната граница за включване в подобен проект.

За участие в проект първо трябва да се направи елементарна регистрация, след което регистрираните участници могат да бъдат избрани или поканени да се присъединят към широк кръг от проекти. Например оказване на помощ след природно бедствие или неговото предотвратяване, подпомагане на центрове за лица в неравностойно положение, хора, търсещи убежище или решаване на различни социални проблеми в дадена общност.

Проектите, подкрепяни от Европейския корпус на солидарността могат да продължат от два до дванадесет месеца. Те обикновено се осъществяват на територията на държавите-членки на Европейския съюз.

Повече информация за ЕКС може да намерите тук: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_en

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+