E-volution Media

From the blog

Стартира поредното издание на Загорка Зелен Фонд

Загорка отвори програмата си за проекти за устойчиво градско развитие чрез по-ефективното използване на вода и енергия. Заедно можем да направим градската среда по-добро и зелено място за живеене.

Категории:

  • За по-ефективно използване на водните ресурси
  • За по-практично управление на енергията

Кой може да участва?

Програмата е отворена за неправителствени организации (НПО) и български граждани от цялата страна. Възможно е освен индивидуално и колективно участие. Нямаме ограничения към броя на подадените предложения от един участник. Не се допускат до участие търговци, държавни, общински структури, служители на Загорка АД и членовете на техните семейства.

Каква е наградата?

Кандидатът, чийто проект е класиран на първо място в конкурса получава нашата парична награда от 10 000 (десет хиляди) лева.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+