E-volution Media

From the blog

Среща за представяне на сектор „Младеж“ по програма „ЕРАЗЪМ +“ се проведе във Велико Търново

На 23 март във Велико Търново бяха представени възможностите, които дава програмата за образование, обучение, младеж и спорт на Европейската комисия „ЕРАЗЪМ +“ в младежката сфера. Представителите на Център за развитие на човешките ресурси – Изпълнителна агенция на програмата в България, запознаха гостите на събитието с трите Ключови дейности по програмата насочени към организации и институции, работещи с млади хора и доброволци. Около 50 души от града и съседните населени места посетиха срещата, на която бяха представени и дейностите Europass и Euroguidance, които също са администрирани от Център за развитие на човешките ресурси.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+