E-volution Media

From the blog

Семинар за фасилитация на групи се проведе във Велико Търново

В  „Mosquito office-club“, Велико Търново се проведе семинар за фасилитация на групи. Обучението се състоя на 14, 15 и 16 юни като организатори са The Orion Grid и се включиха общо 13 души както от Велико Търново, така и от София и Варна.

Целта на обучението е бе да развие компетентността на хора, които в професионален и/или активистки контекст желаят да са по-умели и уверени в работата с различни групи. Особено подходящ бе за ангажираните със социална промяна в различни сфери. Семинарът е имаше както теоретична, така и богата практическа дейност.

Участниците бяха ангажирани и трите дни, като по-голямата част от заниманията се състояха в събота (15 юни). Групата бе ангажирана от сутрин до вечер, като дейностите бяха по следните теми: какво е фасилитация, различни водещи роли и разликите между тях, през какви етапи минава една група и пр.

Семинарът завърши в неделя на обяд и се проведе в офиса на Сдружение БРЦК.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+