E-volution Media

From the blog

Свикване на общо събрание на Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България

Покана за свикване на общо събрание бе разпратена до членовете на Организация „АРМДОБ“. Събранието ще се проведе на 5 февруари 2021 година, като част от основните точки са:

  1. Приемане на отчет за дейностите и финансовия отчет на УС на организацията към момента на 2020 г.
  2. Освобождаване на УС  и КК
  3. Приемане на нов УС и КК на организацията
  4. Приемане на нови членове
  5. Доклад по приключване на проект по ЕКС и стартиране на нов проект по ЕКС
  6. Промени в Устава на организацията
  7. Други

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+