E-volution Media

From the blog

Равенството на половете – мнение

Равенството между половете означава, че мъжете и жените трябва да получават равно третиране и не трябва да бъдат дискриминирани на основата на пола. Демокрацията е една от политическите системи, в която равенството между половете е много важно, а основната мисъл „няма значение дали сте жена или мъж вие трябва да имате своите права включително в избирателния процес и получаването на равна заплата за равен труд“ е една от основополагащите за този строй.

Преди повече от век нещата не са били точно такива. Мъжете са доминирали над жените и последните не са имал равни права с тях. Жените са били владение на мъжете. В началото момичетата са били собственост на баща си. Той е решавал кой ще бъде човекът,  за който ще се омъжат, а след сключването на брак всички права върху жената отивали при нейния съпруг. В това време жените не са имали право на глас, както и на собственост. Единственото право и задължение е било да раждат и отглеждат деца. Така например латвийската дума брак (prcēties) идва от думите обект и булка (līgava) и договор. Това означава, че бракът е само споразумение между бащата на момичето и младоженеца, а жената е само предмет, който е бил продаден на определена цена.

Първата страна, която започва да говори за права на женте са е Англия през 19-ти век. Основните нагласи тръгват от това, че жените не са имали право да участват в изборите. Първата територия, където жените са имали право да гласуват е Латвия през 1905 г. По това време Латвия е била в състава на Руската провинция. В изборите са имали право да участват мъже и жени, които са били на възраст над 20 години.

Сега, след повече от сто години, ситуацията е различна. Жените са в състояние да заемат всякакви работни места: да станат президент, собственик на компания, електротехник, строител, шофьор на дълги разстояния с камион и т.н.. В Латвия можете да видите много често ситуация, в която жените получават по-висока заплата от мъжете. В днешно време е трудно да се каже кой пол е доминиращ в семейството, защото в днешното общество е нормално да се види баща да се грижи за децата и да почиства къщата. Стереотипите са напълно разбити, защото сега, майката след като роди може веднага да започне да ходи работа, а бащата може да се грижи за бебето и да получава обезщетения от страна на правителството.

Днес в Латвия може да се види друг проблем – че жените искат да докажат, че те са по-добри от мъжете, че могат да направят всичко. Поради тази причина те работят на пълно работно време, отглеждат деца и се грижат за къщата едновременно. Жените в Латвия много често не знаят как да се държат като истинска жена, а мъжете не знаят своето място. Последните мислят – защо аз трябва да се включвам в домакинството, ако Тя може да направи нещата сама. Все по-рядко може да се види истински джентълмен, който ще отвори вратата на една дама или ще подаде ръка, за да и помогне докато слиза от колата. Дълбоко в себе си обаче латвийската жена е уморена да прави всичко и на моменти тя има желание да се почувства отново като истинска жена. По закон няма разлика между мъжа и жената, но в реалния живот има.

В България често се натъкваме на различна ситуация. Интервюирахме някои млади жени, които са доброволци в България, за да разберем тяхното мнение по тази тема. Те смятат, че жените в България, се считат за обект. Можете да видите по улиците на много места реклами с жени, които са голи до спортен автомобил. Когато младите момчета виждат този вид реклами те мислят, че това е нормално и жените са само за секс, а  момичетата мислят, че те трябва да носят по-малко дрехи, за да бъдат по-атрактивни. Това е само един от многото примери, които показват, че тук третирането между половете не е равно. Също така много хора тук не знаят каква е разликата между насилието над пола и домашното насилие.

Лига Шчербинска и Беате Бардина – Латвия

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+