E-volution Media

From the blog

Проектът „Без шум в канала – Създаване на мостове“ е партньор на читалище „Развитие 1893“ в Миндя при честването на 130 годинr от неговото създаване

На 16 септември тази година Народно Читалище „Развитие 1893“ село Миндя отбеляза сто и тридесет години от своето създаване. Честването бе съпроводено с много музика, песни и танци, като на тържеството дойдоха както хора от селото, така и официални гости от Велико Търново и региона. Част от гостите и участниците в програмата бяха читалищата от селата Пчелище, Церова кория и Велчево, а от Велико Търново гости бяха Професионален танцов ансамбъл към Читалище „Искра“, фолклорен клуб „Плетеница“ и Танцов клуб „Жарава“. Речи за празника държаха Иван Иванов – кметски наместник на село Миндя и Георги Чукуров – представител на Община Велико Търново.

Въпреки лошото време и дъжда изпълненията на участниците продължиха през целия ден, а празничната програма продължи до късно с изпълнение на фолклорната формация от Сливен „Понката фолк бенд“.

Сдружение БРЦК бе партньор в организацията и осъществяването на празничното честване, като част от проекта „Без шум в канала – изграждане на мостове“.

Проектът е финансиран от програма Европейски корпус за солидарност към Европейската коминия. Младите хора от инициативната група помогнаха на настоятелството при организацията, наемането на сцена, създаването на плакат и неговото разпространение в селото и съседните села, намирането на водещ и отразяването на събитието.

Читалище „Развитие 1893“ в село Миндя е създадено през 1893г. и е носило името „Възкресение“. От тези документи разбираме за развилата се по това време театрална самодейност. Кои обаче са били основателите му и по каква причина то е прекратило дейността си, на нас не ни е известно.

Три години след това, на 22 декември 1896 година, наново се възстановява читалището, под името “Развитие“, но поради липса на средства то е закрито през 1897година. Липсата на средства не обезкуражава обществените самодейци и така на 4 октомври 1898г. по инициатива на учителите Стефан Савов и Иван Трифонов, се събират жители на селото, за да учредят днешното читалище. Приема се уставът от 1897г. и се запазва името „Развитие“, а за сграда на читалището е предоставена тази на старото училище.

През 1983г. се отбелязва тържествено 90-годишнината на читалището и 104 години просветно дело в с. Миндя. Председател на читалището тогава е Здравко Попов, който заедно с Георги Даковски и Иван Костурков издирват, систематизират и редактират материали за селото, които по-късно се отпечатват в три тома като история на Миндя. Заедно с излизането на трите тома, посветени на историята на село Миндя, по инициатива на Иван Костурков се събират материали и за музейна изложба, която днес се намира в откритата музейна сбирка към читалището.

В читалището има и действаща музейна експозиция, единствената в региона. Тя включва ценни експонати и документи, свързани с историята и поминъка на с. Миндя – от римско време до наши дни.

Уреден е и музей на видния писател, журналист и публицист Васил Попов, който през кратките си пребивавания в селото се включва активно в дейността на читалището като участник в самодейния хор, като отличен рецитатор и лектор

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+