E-volution Media

From the blog

Приключи проектът „Без шум в канала – Изграждане на мостове“ в Миндя

В края на януари приключи вторият проект, който се реализира в село Миндя и отчасти град Велико Търново на инициативна група от млади хора от региона. Проектът, който бе на стойност 6000 евро се реализира 12 месеца, като в този период, освен издадените, разпечатани и разпространени 10 броя вестник Mindya Post в, се изададе пилотен брой във Велико Търново, организира се честването на 130 години от създаването на читалище „Развитие 1893“ в село Миндя, организира се лятно кино, концерти и други събития, насочени към местната общност. Част от събитията бяха на открито, други в читалището или в частен клуб, стопанистван от Сдружение „БРЦК“.

Вследствие на специфичните цели и дейности на проекта може да се каже, че се постигнаха следните резултати:

– Повишаване на мотивацията на младите хора от малките населени места за активно участие и действие;

– По-добро разбиране на медиите като инструмент на гражданското общество, но с който често може да се манипулира и цели негативно влияние;

– Създаване на устойчив продукт – печатно издание в селски район, което кято идея, може да се разпространи и в град Велико Търново, където нашата организация работи. Това ще даде поле за изява и развитие на младите хора от различните общности;

– Изграждане на нови контактни мрежи и партньорства с местни органи, институции, читалища;

– Повишаване интереса на общността към различни европейски програми и инициативи за обучение и образование насочени към младите хора

– Оформяне на местно ядро от млади хора, които имат желание за действие

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+