E-volution Media

From the blog

Приключва проект „Овластяване на младите-да започнем от днес”

Проектът с продължителност 15 месеца от 01.10.19 до 31.12.20 г. на асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България се осъществи в няколко града с организиране на срещи в тях с членовете на асоциацията и младежи и
младежки организации. Събитията бяха с представители на 16-те неправителствени организации, участващи в асоциацията.

Въпреки трудните времена покрай Ковид-19

организаторите успяха даосъществят дейностите по проекта в гр. Стара Загора, Бургас, Сливен, Велико Търново, Трявна, Павел баня и Казанлък. Срещите в различните градове бяха и с представители на организации и младежи, активни в младежката сфера. Конкретен пример за такава среща беше в гр. Сливен, с представители на Младежки общински съвет-Сливен и Младежки дом Сливен, или в гр. Казанлък и гр. Трявна по време на еко фестивал азанлък и фестивала „Fun навън” с Д скусията на тема: “Живот с нулев отпадък – практични съвети как да намалим отпадъка, който генерираме в ежедневието” и работни ателиета за направа на еко торбички и паста за зъби. Всички имаха възможност да общуват с Блажка Димитрова, основоположник на идеята за живот без отпадъци.

По време на проекта участниците имаха възможност да се запознаят и с новата програма „Европейски корпус за солидарност”,

по който се финансира проекта „Овластяване на младите-да започнем от днес” на асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България. Гаранция за успеха на начинанието беше опита на експертите на организацията в осъществяването на различни проекти по програма“Еразъм+; и новата програма“Европейски корпус за солидарност“.

Настоящият проект осигури практическа ангажираност на млади хора в няколко общини на България и насърчи споделянето на добри практики. Изпълни се общата цел на Европейския корпус за солидарност да се промотира солидарността като ценност основно чрез доброволческа дейност, да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и
висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за засилване на сближаването, солидарността, демокрацията и гражданството в Европа, като същевременно се отговори на обществените предизвикателства и се укрепиха общностите, като се положи особено усилие за насърчаване на социалното приобщаване. По индиректен начин проекта допринесе за европейското сътрудничество и трансграничните мобилности, които са важни за младите хора.

 

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+