E-volution Media

From the blog

Дискусия „Граждани в гората“ свързана с развитието на горските територии ще се проведе в София

Във връзка с приемането на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии и с оглед на предстоящото изготвяне на Областните планове за развитие на горските територии (ОПРГТ) инициативата Прозрачни планини организира обществена дискусия с институции и граждани в гр. София.

Срещата ще даде възможност

на представители на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите да представят на гражданите как те могат да вземат участие в планирането на дейностите в горите и техния последващ контрол. Ние от Прозрачни планини ще ви покажем по какъв начин това, което правим, улеснява гражданското участие, а инж. Александър Дунчев от WWF България ще ви разкаже една истинска история за спасяването на гората от незаконна сеч.
Дискусията ще бъде предавана на живо в канала на инициативата „Прозрачни планини“, където всеки желаещ може да зададе своя въпрос, на който ще отговорим на живо.
Очакваме да потвърдите участието си в онлайн формуляра тук: https://docs.google.com/forms/d/1Ih5Rxkjemy7-SBzfrX9-gArHj0kPYb70nb-oDjyckSw/viewform?c=0&w=1

ПРОГРАМА:
18:30 – Откриване
18:35 – Как всеки от нас може да участва в управлението и контрола на горите – лектор Заместник-министър доц. Георги Костов
18:55 – Въпроси и отговори
19:10 – Една история за спасяването на гората от незаконна сеч – лектор инж. Александър Дунчев
19:30 – Въпроси и отговори
19:45 – Какво предстои за горите – лектор инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор на ИАГ
20:00 – Въпроси и отговори
20:15 – Прозрачни планини в горите – лектор инж. Зорница Стратиева
20:30 – Закриване и коктейл

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+