E-volution Media

From the blog

Повече приключения в Котел

Бизнес Идея – Повече приключения в Котел

Кратко представяне на идеята:

* Създаване на Забавен/Приключенски парк; Спелео обиколки в някои от пещерите в района, които не са адаптирани към масов туризъм

* Създаване на Маршрути за МТБ, походи, планинско колоездене

Защо идеята е подходяща? Предлаганите продукти ще представляват интерес за туристи от други части на страната, както и от други държави. Идеята е възможно да заинтригува бизнесмени и предприемачи, които могат да създадат условия за местни начинания. Ще бъдат осигурени повече възможности за работа за местни безработни хора, което ще спомогне за развитието на района.

Как да се развие идеята? На първо място е важно да се намери подходящия начин за достигане на точните клиенти – социални мрежи, тур агенции и т.н. Добре е да се създаде екип от креативни млади хора с нужното знание в сферата на туризма, да се използват натурални материали за строителство и развитие на идеята. Като първа стъпка за намиране на средства е създаване на проект и сътрудничество с общинските власти.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+