E-volution Media

From the blog

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРИДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ: MOVE WEEK И NOWWEMOVE В ТВОЯ ГРАД – 2018

дружение “BG Бъди активен” отправя отворена покана за участие в тридневно обучение за младежи, с което поставя и първа среща за осъществяване на дейности от кампанията NowWeMOVE през 2018 г. Събитието ще се проведе е периода 13-16 април в Младежки център Пловдив.

На базата на опита на BG Бъди активен, от координацията и осъществяването на кампанията NowWeMOVE за България сме наясно със значението на организирането на обучение за желаещите да организират събития и да станат част от мрежата на Младежки MOVE агенти.

Обучението, което ще премине под формата на работно ателие ще предложи значителна мотивация и контакти между участниците, както възможност за придобиване на нови знания и умения. Темите, които ще засегнем ще включват: организиране на събития, комуникация, работа с партньори, целеполагане, работа с доброволци, обучение на връстници.

Oбучението ще комбинира методи от формалното и неформалното образование, базирани на предварителна оценка на потребностите и компетенциите на участниците  и разработени от експерт обучител неформално образование.

Отворената покана е насочена към младежи от цялата страна, които биха искали да станат Младежки MOVE Агенти или които са доброволци в спортни организации и младежки НПО, участващи в MOVE Week и други събития от NowWeMOVE.

Подборът на участниците ще бъде следният: с предимство ще бъдат избирани от населени места, в които се осъществява инициативата The Spot през 2018 и 2017. Този тип подбор дава възможност за устойчивост на дейностите по NowWeMOVE и комбиниране с други инициативи на сдружението.

Профил на участниците:

  • Младежи и младежки работници – 18 до 29 години
  • Участниците от проекта _Място 2017 и 2018 са с предимство
  • Членуващи, част от организации, с които BG Бъди активен работи са с предимство

Брой участници – 20, по двама от населено място

Продължителност – 3 дни, 3 нощувки – 13-16 април 2018

Място на провеждане и настаняване –  Младежки център Пловдив

Краен срок за кандидатстване – 02.04.2018 г.

Всички разходи за пътни и настаняване на участниците ще бъдат покрити като част от дейностите по проекта. Ще има и един обучител неформално образование, който ще води заниманията през трите дни. Пълната програма на събитието и логистичната информация ще бъде изпратена на всички избрани участници.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+