E-volution Media

From the blog

Опитът с Нулеви отпадъци на Сан Франциско и Контарина – в Брюксел

Програмата за Нулеви отпадъци на град Сан Франциско включва разделно събиране от врата до врата на три вида отпадъци: органични, вторични суровни и остатъци0, при което плащаш повече, ако изхвърляш повече остатъци. В Сан Франциско важи забрана за еднократните полимерни торбички, пластмасовите бутилки за вода и стиропорените опаковки. Прилагането на компост върху пасищата улавя въглероден диоксид и така допринася за смекчаването на климатичните промени.

Една от най-успешните практики в Европа до момента се намира в региона Тревизо в Северна Италия, обслужван от компанията Contarina, където 550 000 жители постигат 85 рециклиране, а остатъците са само 53 кг на човек/година. Тази система за намаляване на разходите и създаване на работни места. В духа на нулевите отпадъци Contarina си поставят все по-високи цели за рециклиране, предотвратяване и намаляване на остатъците до 10 кг на човек годишно – при средно стойност в ЕС 280 кг.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+