E-volution Media

From the blog

Форум театър или изкуството да сме активни граждани

Форум театърът е атрактивен метод за насърчаване на публичните дебати по проблеми, които целевата група сама е определила като важни.

Подходът „социален театър“ или „форум театър“ възниква в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и нарушаването на човешките права. Наречен е „театър на освобождението“, защото е стимулирал революционните движения, но е довел и до осъществяване на вътрешната потребност от личностна изява, от активно отстояване на собствено мнение и гражданска позиция.

Форум театърът е малка пиеса, отразяваща проблеми на местната общност. Но той не е само пиеса. Той е също и форум, защото позволява на хората да се включат в изграждането на сценария като променят действията и реакциите на героите в пиесата. Всеки може да излезе на сцената и да експериментира със своята гледна точка и с личното си отношение към показаните проблемни ситуации. Хората престават да бъдат просто свидетели на проблемите – те стават активни участници в живота на своята общност, защото могат да кажат „СТОП! Аз не харесвам това!“ и да предложат промяна.

Кога е полезен и ефективен форум театърът?

Методът е широко приложим в различни по вид общности и с участието на практически неограничен кръг адресати. Важен принцип – проблемите се дефинират от самите участници.

Ето някои от възможностите за използване на социален театър:

  • При търсене на основано на консенсус решение по проблеми, свързани с конфликтите между поколенията, липсата на взаимодействие между гражданите и местната власт, корупцията, противодействието на престъпността и др.
  • За стимулиране на обществената нетърпимост по проблеми, генериращи социално напрежение, напр. насилието в семейството и/или училището, трафика на хора, липса на етническа толерантност и др.
  • За подобряване на координацията и ефективната комуникация в различни звена на местната власт или бизнес компании.
  • За насърчаване активността и социалната ангажираност на младите хора.

Чуйте и разговора ни по темата в ефира на Радио „Е-волюция“ с Красимира Каменова – председател на „Център за европейски инициативи“ в град Стара Загора  в началото на тази публикация.

Обучение по метода „Форум театър“ се проведе в офиса на Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос“ на 27 ноември неделя в град Сливен.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+