E-volution Media

From the blog

Може да регистрирате регистрирате риби, растения, морски бозайници и други животни с помощта на BLACKSEA WATCH

Черно море е една от най-уязвимите екосистеми в Европа поради затворения си басейн и факта, че в него се вливат някои от най-големите реки на Европа (Дунав, Днепър, Дон). Мерките за опазването на тази крехка екосистема трябва да включват различни сектори, а обществото през последните години става все по-чувствително към екологичните проблеми и проявява желание за действие към намаляване на натиска върху тази крехка екосистема. Различни въздействия и заплахи влияят отрицателно на Черно море: свръхулов и намаляване на рибните запаси, замърсяване и навлизане на чужди инвазивни видове, климатични промени и др.

Проект BLACK SEA WATCH е съвместна инициатива на сдружение Зелени Балкани, България и фондация TUDAV, Турция целяща да повиши обществената информираност за биоразнообразието на Черно море и да стимулира развитието на „гражданската наука“ – събиране на информация за наблюдения и редовен мониторинг на различни видове растения и животни от любители.

За целта е разработено мобилното приложение BLACKSEAWATCH за телефони, което вече е свободно достъпно с версии за Android в Google Play и iOS в Apple store. Допълнително е разработен и уебсайт BLACKSEAWATCH.ORG, който ще даде възможност на хора, които не ползват смартфони да се включат в събирането на данни и да се превърнат в учени-любители. Мобилната версия на уебсайта ще помогне на ползвателите на мобилни телефони, работещи с друга операционна система освен Android и iOS да подават информация за своите наблюдения и открития.

Ползването на мобилното приложение и уебсайта

изисква проста регистрация чрез ел. поща и парола. След регистрация ползвателите имат възможност да качват своите наблюдения чрез снимки, като допълват с информация за местоположение, дата, предположения за наблюдаван вид и допълнителни коментари. Експерти по съответните групи растения и животни ще преглеждат и проверяват подадената информация и след одобряване ще се визуализира на обща карта. Всички наблюдения ще могат да се филтрират по групи и видове и да се визуализират върху картата. Мобилното приложение има четири основни страници. Три от тях имат достъп от икони разположени в лента отдолу – начална страница отляво показваща всички наблюдения по групи организми, централна страница за вход и качване на снимки с информация и дясна страница водеща към Списък с видове, служещ като помагало на природолюбителите ползващи приложението. Четвъртата икона, разположена горе вдясно насочва към страница с информация за проекта и дава възможност за избор на език – Английски, Български или Турски.

Надяваме се, че ползването на модерни средства ще привлече повече хора към проучване и опазване на уязвимите обитатели на Черно море.

Проектът се съ-финансира от Европейския съюз и Република Турция в рамките на програма  Диалог за гражданско общество IV.

За контакти:
Димитър Попов – 0885108712, dpopov@greenbalkans.org

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+