E-volution Media

From the blog

Международно обучение „От Източник към Ресурс“

Международно обучение на тема предприемачество в селските и слабо развити райони се проведе в седмицата 2 – 9 ноември в село Медвен, община Котел. Обучението събра 25 души от шест различни държави среди които Португалия, Испания, Италия, Полша, Унгария, България, които в рамките на седем дни се опитаха да вникнат в проблемите на хората от отдалечените места и да предложат възможности за развитие. Събитието се осъществи като част от проект за обучение на младежки работници „От източник към ресурс“, осъществяван от сливенската младежка организация „Блян за романтика, цветя и космос“ и съфинансиран от програмата за образование, обучение, младеж и спорт „ЕРАЗЪМ +“ към Европейската Комисия.

Краен продукт на обучението бяха четири оригинални бизнес плана, съотнесени със спецификите на района, в който се проведе обучението. Областите, в които участниците работиха бяха туризъм, селско стопанство, образование и култура. Всяка група разгърна своята идея и запозна всички останали. Изхождайки от опита в собствените си страни, който всеки донесе със себе си, бяха споделени и добри практики в областта на развитието на селските райони, като част от тях, при добро желание, могат да бъдат осъществени и на територията на България и в частност Котел. Може би една от най-интересните бе „Моята ферма“ – проект, който съществува Португалия и е нещо като популярната фермерска игра във фейсбук, само че отглеждането на реколтите е реално. Повече за идеята може да се види тук: http://www.myfarm.com.pt/index.php/en/

В един от дните групата се срещна с местните власти в лицето на г-жа Чолакова – председател на Общински съвет Котел и г-жа Адамова – зам. Кмет по икономическите въпроси в град Котел. Те от своя страна обещаха, че всяка една добра идея, която се роди по време на обучението има шанса да бъде подпомогната от общината и да се реализира с нейно съдействие. Двете дами споделиха, че в Котел няма истинска младежка организация и младежка общност към този момент, които да подбуждат младите хора към действие и развитие. Непосредствено след това се роди желанието на организаторите в бъдеще да се напише проект в партньорство с общината, който, с помощта на доброволци от други държави, да даде началото на подобно младежко средище. Като организатори на проведените дейности в село Медвен ще направим всичко възможно това да стане реалност и ще се надяваме това да е един добър пример за сътрудничество между властите и неправителствения сектор, който ще можем да споделяме при подобни бъдещи срещи.

За развлечение след продуктивен и креативен работен процес на участниците бе показана старата Българска столица Велико Търново.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+