E-volution Media

From the blog

Междукултурното учене: Какво е междукултурно и какво учене?

Според Уикипедия

Междукултурното учене  е област на изследване, проучване и прилагане на знания за различните култури, техните различия и прилики. От една страна, то включва теоретичен и академичен подход, а от друга практически приложения като научаване на преговори с хора от различни култури, живот с хора от различни култури, живеене в различна култура и перспектива за мир между различните култури.

В момента междукултурното учене

е тема, която получава все по-голям интерес. Това се дължи главно на възхода на културните изследвания и глобализацията. Културата се превърна в инструмент за социално тълкуване и комуникативно действие.
Терминът „междукултурно учене“ може да бъде разбран на различни нива. На по-буквално ниво междукултурното обучение се отнася до индивидуален процес на придобиване на знания, нагласи или поведение, които са свързани с взаимодействието на различните култури.

Много често обаче междукултурното обучение се разглежда в по-широк контекст, за да се обозначи понятието как хората с различен произход могат да живеят заедно в мир и процеса, който е необходим за изграждането на такова общество. По този начин „ученето“ в този контекст се разбира по-малко на чисто индивидуално ниво, но подчертава отворения характер на процеса към „междукултурното“ общество.

За да откриете и прочете Наръчника за междукултурното обучение последвайте линка: Intercultural Learning T-kit

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+