E-volution Media

From the blog

Медийни игри / Младежка работа

Как да използваме принципи на медийната манипулация медия за постигане на наши цели
Описание на инструмента
:
Групата се разделя на две подгрупи – интервюиращи и интервюирани.
Един тренер остава с групата на интервюираните и им задава произволни роли и професии /студенти, мигранти, банкери, социлни работници…/. Втори тренер остава с интервюиращите и им възлага отделни задачи, като целта е чрез интервюто да докажат, че даден човек /интервюиран/ е корумпиран, светец, нуждаещ се от помощ и т.н.
Интервютата започват като задачите и ролите се пазят в тайна по време на играта.
Участниците ще дадат обратна връзка с обучителите, като интервюиращите резюмират отговорите, в посока на зададената им преди това задача.

Тази ролева игра е въвеждаща за презентация/дискусия на тема свързана с медийната манипулация и как ние можем да се предпазим от нея.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+