E-volution Media

From the blog

КУЛТ-УРА

Бизнес Идея – КУЛТ-УРА – Креативно Училище за Любители на Традицията

Кратко описание на идеята:

* Да се отвори мулти-функционален младежки център

* Организиране на курсове, семинари, обучение

* Използване и отглеждане на продукти с локално производство – зеленчуци и тн

* Безплатно участие на младите хора от района

Защо идеята е полезна? Целта на идеята е да се отвори мулти-функционален център за млади хора, където ще могат да се организират дейности, базирани на неформалното образование. Част от дейностите ще бъдат организирането на различни събития в района, но и в страната, за да се промотират традициите, местните обичаи, фолклор.

Как да осъществим идеята? Важно е да се създаде екип от различни хора с опит в работата с млади хора и неформалното образование. В един етап от развитието на идеята ще е важно да се включат хора с добри финансови възможности, които да приемат и подпомогнат развитието на идеята.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+