E-volution Media

Контакти

Твоето име (задължително)

Твоят имейл (зaдължително)

Относно

Твоето съобщение

Адрес:

ул. „Дрин“ № 4, офис 11, гр. Сливен, България; 00359 884 165 663  Росен Русев

Skype: evolradio

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+