E-volution Media

From the blog

Интерактивни Работни методи: Помисли два пъти/No Hate Speech movement

Тема: No Hate Speech
Материали: Представяне на видео, картони, хартия за флипчарт, цветни маркери, лаптоп

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тъй като No Hate Speech е водещ инструмент в борбата срещу насилието, бе установено, че той не присъства в много страни и не е добре известен на всички. Въз основа на резултатите от онлайн проучване повече от 50% от участниците биха искали да знаят повече за него и не знаят как ползването на слово на омразата може да засегне живота на хората. Те дори не са достатъчно наясно, че много често представяната информация в медиите и информационния поток, увеличават речта на омразата. Бихме искали да насърчим хората да бъдат по-внимателни по отношение на това, което публикуват онлайн, и че насърчаването на речта на омразата дори в малки дози би имала големи отражения върху уязвимите хора.

2) ЦЕЛИ

• Да се идентифицира онлайн активността, ролите и рисковете от слово на омразата;
• Да се покаже как можем да се справим с речта на омразата;
• Да разберем какво е реч на омразата и какви са нейните форми;

3) ЦЕЛЕВА ГРУПА

Млади хора между 13 и 29 години. Тази дейност може да се прилага за групи с поне 4 души.

4) TIMELINE

Обща продължителност: 20 минути

Въведение: 5 минути

В началото една минута се показва видеоклип, който представя идеята NO Hate Speech, за да се въведе идеята. Видеоклипът може да се намери на следната връзка: http://bit.ly/2BxSbIt. След видеоклипа на стената са поставени 6 карти, които представляват различни онлайн роли. Ролите, които трябва да бъдат написани на лист хартия, са следните: създател, приказливец, критик, колекционер, дърводелец и зрител.

Процедура: 8 минути

Идеята на дейността е, че всеки участник трябва да се постави на една от шестте карти, като се опитва да отговори на трите въпроса:

1. Какъв вид онлайн потребител сте?
2. Как се чувствате, когато сте онлайн по отношение на No Hate Speech movement?
3. Как бихте искали да видите ситуацията по отношение на No Hate Speech след 10 години?

След като всеки участник се е включил в една от ролите и след като е отговорил на всеки от въпросите, трябва да се огледа наоколо, за да види кои са отговорите на другите и къде са се присъединили другите съученици.

Обяснение: 7 минути

След няколко минути фасилитаторът спира дискусията и прави кръг с всички участници, като създава група за размисъл. Фасилитаторът ръководи дискусия или дебат за начина, по който биха могли да се използват действия, за да се подобри нивото на участие в он-лайн No Hate Speech. Всички участници трябва да споделят идеите си на стената в края на дискусията, като напишат своите отговори и решения на флипчарт.

 

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+