E-volution Media

From the blog

Игри за разчупване на леда

Профил на участника:

Всеки участник взема произволен лист хартия с образа на един от участниците в играта с десет въпроса на него. Той трябва да идентифицира участника на неговия/нейния лист и да го/я помоли да отговори на въпросите в рамките на десет минути. Кръгът се завърта когато и анкетирания участник намери своя образ и му зададе също своите десет въпроса.

Nightfalls, killerwalks:

Група от 25 души. Участниците образуват кръг, в който всеки може да види всеки. Инструкторът изисква от всички да си затворят очите. Участниците, които усетят ръката инструктора на своето рамо трябва да си отворят очите. Това ще бъдат Убийците. Те си затварят очите отново и инструкторът по същия начин посочва Лекарите. Участниците затварят отново очите си. Инструкторът за трети път избира хора, като тези, които показва са Полицаите. Играта започва.

Всички стоят със затворени очи. Убийците отварят очите си и показват на инструктора кого искат да убият. Затварят отново очите си. Лекарите от своя страна показват на инструктора кой те искат да спасят. Отново затварят очите си, в следващия момент всички ги отварят. Инструкторът разкрива мъртвите и участниците трябва да гласуват открито, кой смятат че е убиецът.

Всички затварят очите си отново, а полицейските части арестуват един от участниците. Играта продължава до момента, в който полицията установи кои са убийците.

Образователна страна на играта са стереотипите, с които скачаме в заключения, а несправедливостта на тази система е в центъра на последващата  дискусия. Тази игра е идеална за закриване на деня, в който участниците пристигат, когато всеки е психически уморен, но все още физически мотивиран след играта да създаде нови контакти и връзки с другите участници.

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+