E-volution Media

From the blog

Игри за запознаване

Завесата пада:

Участниците са разделени в две групи. Двама фасилитатори държат завеса / чаршаф, който разделя двете групи. Всяка група решава кой трябва да застане пред завесата от тяхна страна. Когато един човек от всяка група заеме позиция от всяка от страните (те не трябва да бъдат в състояние да се виждат един друг), фасилитаторите пускат завесата и първият от двамата, който каже името на другия човек печели. Победител е тази група, която е по-бърза.

Обикновено групите получава истинско вдъхновение след няколко кръга, като да стоят с лице обърнато на другата страна или да изпращат на повече от един човек по едно и също време. Просто нека да се забавляват!

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+