E-volution Media

Радио Е-волюция

Радио E-волюция е онлайн медия за музика, фестивали, събития, млади хора, култура, политика, общество. Ситуирани сме в град Сливен, България, но нашите хоризонти надхвърлят всякакви граници. Основната ни цел е да уловим пулса на деня, в който живеем. Радиото е пространство, в което няма да граници за мислите и идеите. С работата си ще се опитаме да разбием стените около нас, за да разбулим тайните на съвременния живот, търсейки онези части от него, които остават незабелязани за „мейн стрийм“ културата. Творчество, оригиналност и мотивация са принципите, които ни водят в нещата, които правим тук, а истината е, че ако искаме нашето начинание да е успешно, то имаме нужда от вашата помощ, защото всичко това е двупосочен процес!

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+