E-volution Media

From the blog

„Еко разнообразие и околна среда“: обучение, но не по схемата

Двудневна среща с млади хора и организации от района на Стара Загора, Казанлък и Сливен се проведе в парк Аязмото, Стара Загора, през почивните дни на 16 и 17 май. В срещите сред природата, организирани от Сдружение „Различният поглед“, младежите обмениха опит, идеи и възгледи за това как да разбираме по-добре света и живите същества около себе си, да ги чуваме и бъдем част от тях. В срещата взеха участие представители на Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“, Туристическо дружество „Сърнена гора“, млади хора от различни местни организации. Участниците имаха възможност да разберат повече за природата и нейните обитатели – тези, които не са чак толкова далеч от града, да погледнат през бинокъл, през който да видят, че светът е безкрайно шарен и интересен.

Голям интерес за всички предизвика посещението в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“. Той бе предизвикан както от птиците, живеещи там, така и от няколкото дискусии, които се случиха за това какви са отговорностите на хората, които се грижат за тях и трудностите, пред които са изправени. Интересен момент за всички беше, че всъщност животните, свикнали да живеят там, винаги се връщат по един или друг начин при хората, като… голяма част поради тази причина не оцеляват. Обсъден бе и трудният момент на евтаназирането на животни, които нямат шанс да живеят или този шанс ще усложни живота им. След задоволително обяснение от страна на хората, работещи в центъра, всички разбраха, че не винаги в живота нещата са едностранчиви. За някои бе изненада, че гарванът гробар , който живее в спасителния център може да повтаря някои от звуците, които чува, особено, ако познава вече този, който ги произнася.

Във втория ден от срещата, по време на приятна разходка в парк „Бедечка“, младите хора се докоснаха и до реалния свят на птиците. За два часа и половина те срещнаха различни пойни птици, като се стремиха да запомнят техните характеристики с помощта на обяснения от запознатите и картинки в определите за птици. Част от събитието бяха почистване в парк „Бедечка“ и сковаване на няколко дървени къщички за птици от участниците.

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+