E-volution Media

From the blog

Европейският Солидарен корпус – 100 000 души участвали до 2020 година е желанието на ЕК

Над 500 млади хора и организации, работещи с млади хора от различни държави на Европейския съюз или граничещи с него взеха участие в среща форум по отношение на новата програма на Европейската Комисия Европейски Солидарен Корпус. Срещата продължи един ден и се проведе на 12 април в Брюксел. В нея се включиха и имаха думата различни представители на Европейската комисия, млади хора, обучители, бивши ЕДС доброволци, ръководители на организации и различни обединения около програма „ЕРАЗЪМ +“.

Изходната точка във форума бе, че от стартирането на платформата за регистрация на бъдещи участници в новата програма през месец декември 2016 г,

вече има 27 000 регистрирани.

В резюмето на срещата бе представено желанието на председателя на ЕК Жан Клод Юнкер до 2020 година броят на включилите се под една или друга форма в инициативата да достигне 100 000 души. Самата нова инициатива на комисията е да предостави на младите хора още една възможност да изразят своята солидарност по между си като участват в различни доброволчески акции, обучения или работа свързана с конкретни социални нужди. Обратната връзка относно новата инициатива до момента е изключително положителна според организаторите на форума и ще даде на младите хора много повече възможности за включване в различни мисии.

Бюджетът на новата програма ще бъде готов до месец юли 2017 г. Това заяви Гюнтер Йотингер – комисар по бюджета и човешките ресурси. Комисарят по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич сподели, че това, което ни липсва напоследък в Европа е повече солидарност. Точно на тази нужда отговаря и Европейският солидарен корпус. Той заяви, че новата инициатива ще бъде отворена за хора, които не могат и не са взели участие в други официални програми и дейности до момента. ЕСК ще бъде разделен на две основни части: доброволческа и професионална /обучителна/, като правилата му трябва да бъдат ясно дефинирани и разграничени от съществуващите до момента дейности по програма „Еразъм +“. Той може да дава повече шансове на младите хора при търсенето на работа в последствие, но всичко трябва да е добре аргументирано. Това отчете в изявлението си Петра Камерверт – председател на комисията по култура и образование към ЕП.

Самият форум протече в три основни направления:

Да направим ЕСК атрактивен за младите хора и организациите; Да се изгради стройна и ефективна структура на ЕСК; Да се подкрепи заетостта на младите хора и да се достигне до тези в неравностойно положение. Работните групи в рамките на два часа и половина трябваше да начертаят основни постулати в изграждането на цялостната визия на програмата.

По времето на работата на групите се засегнаха някои аспекти и неясноти по отношение на ЕСК, като това, че няма да бъде ясно разграничим от Европейската доброволческа служба от младите хора и организациите. Изказа се предположение, че той ще се превърне в отроче, което може да погълне част от ресурсите отделени за нея, които вместо да се насочат към вече работещи дейности, се насочват към нови и неясни все още инициативи. Сподели се мнението, че възрастовите ограничения не трябва да са идентични с ЕДС, а да се заложи една по-широка възрастова граница, както и да бъде отворен за държави извън ЕС.

Повече снимки от срещата може да разгледате тук: https://e-volutionradio.com/gallery/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b1%d1%80/

 

Вашият коментар

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+