E-volution Media

From the blog

Dignity – инструмент за закрила на деца и млади хора

Dignity е публикация за подкрепа на младежки работници в осигуряване на закрила на деца и млади хора в междукултурните елементи в работата с младите хора. Тя се занимава с въпроса за защита на децата и младите хора срещу различните форми на злоупотреба. Като такъв е тясно свързана с образованието за човешките права: всяка форма на насилие е нарушение от Всеобщата декларация за правата на човека. Тази тема е в много младежки организации все още табу. 28baabb8aae99fbdf8f6ca37c472502e

Чрез тази публикация ние искаме да споделим добри практики на други младежки организации, предлагайки инструмент, който да даде информираност по темата за опазване на човешките права в работата с деца и младежи. Публикацията е съставена от три части и е налична за изтегляне:

Dignity -DB-YouthNET-Low.pdf

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+