E-volution Media

From the blog

Да бъдеш ментор: Работна книжка за ЕДС ментори

„Да бъдеш ментор“ има за цел да служи като практическо ръководство за ЕДС ментори. Целта на инструмента е да повиши информираността за двупосочния процес на обучение между доброволците и техния ментор. Книжката ще развие знанията и уменията на ментора, представяйки му менторството като дългосрочен процес с определени роли и задачи.

Свалете приложението: Workbook for EVS mentors

0f51cab57be6f30a5487bfb2874c5395

Leave a Reply

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на тази публикация не представлява одобрение на нейното съдържание и не отразява възгледите на комисията, а само на авторите на публикацията. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикацията и  информацията, съдържаща се в нея.

И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансирано от
Европейския корпус за солидарност
на Европейския съюз

Grab our radio station in your pocket!

+